Wybierz język:
ZNAJDŹ AGREGAT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017/3.2.2 POIR - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

W związku z realizacją projektu pn. "Uruchomienie produkcji innowacyjnych kontenerów sektora obronnego w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R" w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na dostawę: Wycinarki do pianek izolacji termicznej i akustycznej.

 

W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

 

Dokumenty do pobrania:

 

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Specyfikacja techniczna

3.       Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

 

4.       Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna oferowanego środka trwałego

5.       Zał. nr 3 – Oświadczenia:

a)      dotyczące braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym

b)      o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym

d)      o grupie kapitałowej

 
2017-08-02
Zobacz wszystkie