Wybierz język:
ZNAJDŹ AGREGAT

"BONY NA INNOWACJE" - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

 

JANUSZ KANIA AGREGATY PEX-POOL PLUS zaprasza do SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE WYKONANIA BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI Z OKREŚLONYMI WYMOGAMI LUB NORMAMI ORAZ CERTYFIKACJĘ 11 TYPÓW AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

 

Dokumenty do pobrania:

CZĘŚĆ A.   Zapytanie ofertowe

CZĘŚĆ B.   Wzór oferty

CZĘŚĆ C.   Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto 

 

CZĘŚĆ C.1. Oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
2017-07-31
Zobacz wszystkie