Wybierz język:
ZNAJDŹ AGREGAT

ISO

Na początku stycznia 2005 roku Właściciel Firmy Agregaty PEX-POOL PLUS podjął decyzję opracowania, wdrożenia i poddania certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000. Opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością 6 marca 2006 roku został poddany certyfikacji przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną TÜV NORD CERT Gmbh & Co. KG. Audyt zakończony został pozytywnie, w wyniku czego został wydany certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

W trakcie okresu ważności certyfikatu przeprowadzony został audyt nadzoru w celu sprawdzenia zgodności i skuteczności realizowanych działań w certyfikowanym obszarze.
Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD CERT Gmbh & Co. KG. potwierdza, że System Zarządzania Jakością Agregaty PEX- POOL PLUS spełnia wymagania normy ISO 9001:2000 w zakresie: Projektowanie, produkcja, obsługa i serwis agregatów prądotwórczych i urządzeń napędzanych silnikami oraz handel nimi i sprzedaży artykułów elektrycznych. Od 2008 roku spełniamy również wymagania na zgodność z dokumentami standaryzacyjnymi NATO AQAP 2110:2006 co pozwoliło na realizującje usług i wyrobów dla wojska. W 2010 roku firma uzyskała certyfikaty wg znowelizowanych norm – PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 2110:2009 wydane przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
System Zarządzania Jakością pozwala na systematyczne monitorowanie i doskonalenie funkcjonowania naszej Firmy. Podstawą tych działań są jasno określone cele, zadania i przypisana im odpowiedzialność, dzięki czemu szybciej i łatwiej możemy zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom.