Wybierz język:
ZNAJDŹ AGREGAT

Kredyt na innowacje_

 

Tytuł:
 
Uruchomienie produkcji innowacyjnych kontenerów dla sektora obronnego w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R
 
Opis projektu:
 
Celem projektu jest uruchomienie produkcji nowego, innowacyjnego produktu – specjalistycznych kontenerów rozkładanych dla sektora wojskowego, poprzez uzupełnienie zaplecza technicznego Wnioskodawcy o niezbędne zasoby infrastrukturalne.
Projekt obejmuje budowę hali montażowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Planowany do wprowadzenia na rynek nowy produkt – specjalistyczny kontener rozkładany – jest efektem wielomiesięcznych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w firmie Agregaty PEX-POOL Plus.
 
 
Wartość projektu: 6 621 173,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 972 704,22 PLN
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne