Wybierz język:
ZNAJDŹ AGREGAT
Strona główna: Strona glówna warsztatowe
warsztatowe
RLM

Ruchome Laboratorium Metrologiczne - RLM

 
Ruchome Laboratorium Metrologiczne „TRANSMET” przeznaczone jest do kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego w miejscu jego eksploatacji oraz oceny jego przydatności do stosowania z zachowaniem spójności pomiarowej.
 
Zapewnia ono:
 1. wykonywanie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych funkcjonujących autonomicznie, stanowiących elementy złożonych systemów pomiarowych zabezpieczających proces eksploatacji SpW,
 2. przeprowadzanie kalibracji przyrządów pomiarowych w celu określenia ich rzeczywistych parametrów metrologicznych oraz poświadczenia przydatności do stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
 3. prowadzenie niezbędnych regulacji i adiustacji przyrządów pomiarowych,
 4. przetwarzanie, archiwizowanie oraz transmisję danych związanych z procesem kontroli metrologicznej.
 
Ruchome Laboratorium Metrologiczne „TRANSMET” jest wyrobem złożonym, składającym się z:
 
 1. kontenera laboratorium metrologicznego (KLM RLM) z niezbędnym wyposażeniem metrologicznym,
 2. kontenera techniczno - magazynowego (KTM RLM),
 3. łącznika wykonanego w postaci szybkorozkładanego namiotu wraz z panelami podłogowymi.
 
Kontener Techniczno - Magazynowy (KTM RLM) wyposażony jest w system:
 1. podnoszenia i poziomowania (SUPK7),
 2. zasilania, składający się z generatora prądotwórczego,
 3. instalacji elektroenergetycznej,
 4. wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
 
Kontener Laboratorium Metrologicznego (KLM RLM) wyposażony jest w system:
 1. podnoszenia i poziomowania (SUPK7),
 2. rozsuwania modułów bocznych,
 3. zasilania gwarantowanego (UPS),
 4. instalacji elektroenergetycznej,
 5. wentylacji, filtrowentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
 6. wewnętrznej sieci IT, składającej się z urządzeń aktywnych (serwer, switch) oraz okablowania sieci strukturalnej.
 
W kontenerze KLM RLM wydzielone zostały trzy przedziały:
 1. śluza wejściowa, zapewniająca separację przedziału użytkowego od wpływu czynników zewnętrznych podczas wchodzenia / wychodzenia personelu;
 2. przedział techniczny, w którym umieszczone są urządzenia klimatyzacyjne i filtrowentylacyjne, akumulatory zasilające system rozsuwania modułów oraz układ zasilania hydraulicznego bezstopniowego podnoszenia kontenera;
 3. przedział użytkowy (operacyjny) w którym zorgani-zowane są 4 stanowiska pomiarowe.
 
Łącznik o wymiarach 2 x 4 metry, wykonany jest w formie namiotu szybkorozkładalnego wyposażonego w podłog modułową. Jego zadaniem jest osłona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi aparatury 
 
Do prowadzenia prac związanych z kontrolą metrologiczną, kalibracją, regulacją i adjustacją przyrządów pomiarowych w kontenerze KLM przygotowane są cztery stanowiska robocze, dedykowane do kontroli metrologicznej:
 1. ciśnieniomierzy – stanowisko nr 1
 2. kluczy dynamometrycznych – stanowisko nr 2
 3. przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych – stanowisko nr 3 i 4.

 

wstecz