Menu Zamknij

Baza Wiedzy

Słowniczek pojęć  

AVR – Automatic Voltage Regulator – urządzenie elektroniczne którego zadaniem jest utrzymanie napięcia wyjściowego agregatu na stałym i niezmiennym poziomie, bez skoków lub spadków napięcia, niezależnie od obciążenia.

IP – Index of Protection – Współczynnik Ochrony. IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza oznacza ochronę przed ciałami stałymi, druga odpowiada za ochronę przed cieczami.

I tak np. oznaczenie IP44 świadczy o tym, że sprzęt jest chroniony przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm, zapewniona jest także ochrona przed cieczą bryzgającą ze wszystkich kierunków.

Pełne zestawienie współczynników poniżej:

  • IP00 – Brak ochrony przed ciałami stałymi, brak ochrony przed cieczami
  • IP11 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 50 mm, ochrona przed cieczą pionowo spadającą
  • IP22 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm, ochrona przed cieczą spadającą jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni
  • IP33 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 2.5 mm, ochrona przed cieczami, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni
  • IP44 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm, ochrona przed cieczami bryzgającymi ze wszystkich kierunków
  • IP55 – Ograniczona ochrona przed ciałami stałymi wielkości kurzu, ochrona przed cieczami w postaci strumienia
  • IP66 – Pełna ochrona przed kurzem, ochrona przed cieczami w postaci SILNEGO strumienia
  • IP67 – Pełna ochrona przed kurzem, ochrona przed efektami tymczasowego – do 30 minut – zanurzenia w cieczy na głębokości od 15 cm do 1 m
  • IP68 – Pełna ochrona przed kurzem – pyłoszczelność, ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w cieczy pod ciśnieniem

Pn – Moc czynna agregatu – podawana w KW, przy znamionowym współczynniku mocy cos φ.

Sn – Moc pozorna agregatu – podawana w kVA. Moc agregatu podawana jest przy założeniu że temperatura otoczenia wynosi 40 stopni C i wysokości 1000 m n.p.m. Przy wyższej temperaturze i wysokości należy uwzględniać współczynniki zmniejszające moc znamionową agregatu.

Prądnica samowzbudna – z regulatorem AVR typu SHUNT. Prądnice tego rodzaju są tańsze, samozabezpieczające – prąd spada prawie do zera przy zwarciu symetrycznym, mają również małą przeciążalność rozruchową i zwarciową (prąd zwarciowy nie wyłączy zabezpieczenia głównego prądnicy).

Prądnica obcowzbudna – z regulatorem typu AREP lub PMG. Prądnice tego typu są droższe, posiadają przeciążalność do 3xIn przez 10s. Nadają się tym samym do rozruchu silników, do zasilania obciążeń nieliniowych jak UPS-y, falowniki. Potrzebują odpowiednich wyłączników zabezpieczających prądnicę.

Praca równoległa agregatów – pozwala na lepsze wykorzystanie mocy agregatów przy dużym zmiennym obciążeniu. Wymaga zastosowania silnika spalinowego z odpowiednim elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej, prądnicy z systemem AVR-em do pracy równoległej oraz układu sterowania pracą równoległą

PRP – (Prime Power) – moc szczytowa przy pracy ciągłej – definiowana jako maksymalna moc jaka agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć podczas pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem przez nieograniczoną liczbę godzin w ciągu roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresów serwisowych. Średnie obciążenie w czasie 24 godzin nie powinno przekroczyć 70 % mocy znamionowej. Dopuszczalne jest przeciążenie w wysokości 10 % przez 1 godzinę na każde 12 godzin.

Za prawidłowo dobraną moc agregatu uważa się moc średniego obciążenia nieprzekraczającą 70-85% nominalnej mocy PRP podawanej w katalogu producenta.

LTP – (Stand By) – moc ograniczona czasowo przy pracy dorywczej, moc maksymalna – definiowana jako maksymalna moc jaka agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przez maksymalnie 500 godzin w ciągu roku (z czego nie więcej niż 200 godzin w trybie ciągłym) w ustalonych warunkach przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresów serwisowych. Jakiekolwiek obciążanie ponad LTP jest niedopuszczalne.

Moc LTP ( Stand By) przewyższająca o 10 % moc PRP jest marginesem mocy urządzenia przeznaczonym na pokonanie wszelkich uderzeń obciążenia w trakcie stanów nieustalonych, przełączeń, rozruchów itp.

SZR – układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy zasilania – przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania. W wyniku pobudzenia podnapięciowego może sterować przełączeniami źródeł zasilania przy przerwach w zasilaniu trwających dłużej niż określony czas, np. 1 sekundę.

SUPK – Samopoziomujący Układ Podnoszenia Kontenera – umożliwia szybki i łatwy rozładunek/załadunek kontenera, jak i jego wypoziomowanie w trudnym terenie.

Współczynnik mocy cos φ – określa kąt, o który prąd spóźnia się z napięciem (obciążenie indukcyjne) lub wyprzedza napięcie (obciążenie pojemnościowe). Dla agregatów 3-fazowych znamionowy cos φ = 0,8 a dla agregatów 1-fazowych cos φ = 1,0.

 
Wyjaśnienie skrótów nazw Zespołów prądotwórczych  

ZPP – Zespół prądotwórczy z silnikiem chłodzonym powietrzem

ZPW – Zespół prądotwórczy z silnikiem chłodzonym cieczą

B – Silnik zasilany Benzyną Bezołowiową

D – Silnik zasilany Olejem Napędowym

J – Agregat 1-fazowy

T – Agregat 3-fazowy

R – Ręczny rozruch silnika

E – Elektryczny rozruch silnika

O – Zabudowa ramowa Agregatu – Otwarta

Z – Zabudowa Agregatu Zamknięta

PEX 7003 HER

PEX – Generator prądotwórczy

7003 – Pierwsze dwie cyfry(lub 3 w kodzie pięciocyfrowym) – to moc w kVA (70 w 7003 – to 7,0 kVA, 160 w 16003 – to 16,0 kVA), druga cyfra od tyłu – Klasa ochrony IP prądnicy, (gdzie 0 znaczy IP 23, 4 znaczy IP 54), piersza cyfra od tyłu oznacza uklad zasilania (1 – jednofazowy, 3 – trójfazowy)

HER – 1 litera to producent silnika (H – Honda, V – Vanguard, Y – Yanmar, K – Kipor), druga litera typ rozruchu (E – elektryczny, R – Ręczny), trzecia, opcjonalna litera R oznacza występowanie w modelu automatyki AVR

PEX S220 HE

PEX S – Agregat spawalniczy

220 – prąd spawania (w Amperach: 220 A, 300 A).

HE – 1 litera to producent silnika (H – Honda, V – Vanguard, Y – Yanmar, K – Kipor), druga litera typ rozruchu (E – elektryczny, R – Ręczny).