Menu Zamknij

Usługi Projektowe

Firma AGREGATY PEX-POOL PLUS oferuje współpracę w obszarze doboru i konfiguracji agregatów prądotwórczych oraz realizacji usług projektowych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą i skorzystania z wiedzy eksperckiej i doświadczenia naszego Działu Technicznego.

1. Projektowanie układów sterowania:
 • układy ręcznego sterowania agregatów, motopomp paliwa, agregatów spawalniczych
 • układy automatycznego rozruchu agregatów poprzez kontrolę napięcia sieciowego lub przez sygnał zdalnego rozruchu
 • praca synchroniczna agregatów prądotwórczych
 • układy automatyki do instalacji chłodzenia, wentylacji i zasilania paliwem agregatów
 • systemy monitoringu i zdalnego sterowania agregatów przez RS232, RS485, LAN oraz przygotowywanie sygnałów do systemów BMS
 • systemy powiadamiania o stanach agregatu siecią GSM za pomocą SMS.
2. Projektowanie i wykonawstwo szaf zasilająco-sterowniczych:
 • szafy sterownicze agregatów
 • szafy SZR (samoczynnego załączania rezerwy) oparte na stycznikach lub wyłącznikach i przełącznikach o napędzie silnikowym
 • rozdzielnice zasilająco-odbiorcze
3. Dostosowywanie agregatów, układów sterowania i szaf zasilająco-sterowniczych do wymagań Klienta, indywidualna konfiguracja sterowników agregatów.
4. Dobór kabli, przewodów i osprzętu do instalacji elektrycznych.

Zastosowanie pełnej automatyki pozwala na zabezpieczenie agregatu prądotwórczego przed wszelkimi awariami, jakie mogą nastąpić podczas jego pracy.

Oprócz zwiększenia pewności działania zasilania awaryjnego pozwala na skrócenie przerwy w zasilaniu do niezbędnego minimum. W przypadku zabudowania agregatu w kontenerze lub pomieszczeniu umożliwia automatyczne otwieranie żaluzji czerpni i wyrzutni powietrza oraz dopełnianie zbiornika agregatu ze zbiornika zewnętrznego.

Sterownik agregatu
 • wyświetla wszystkie parametry elektryczne zasilania agregatu
 • informuje i zabezpiecza przed stanami awaryjnymi
 • informuje o konieczności dokonywania okresowych przeglądów
 • kontroluje obecność zasilania sieciowego i dokonuje samoczynnego rozruchu agregatu
 • umożliwia monitoring i nadzór nad agregatu przez sieć komputerową
 • rejestruje historię zdarzeń pracy agregatu
Dobór agregatów

Moc agregatu musi być odpowiednio dobrana w zależności od mocy i rodzaju odbiorników. Do właściwego doboru mocy agregatu konieczne są następujące dane:

 • miejsce i warunki pracy agregatu
 • rodzaj pracy agregatu (zasilanie podstawowe-praca ciągła, awaryjne-praca dorywcza)
 • moc odbiorników zasilanych z agregatu
 • rodzaj odbiorników: jednofazowe czy trójfazowe
 • moc największego silnika i sposób jego rozruchu
 • charakter odbiorników: rezystancyjne (grzejniki, żarówki), indukcyjne (silniki, świetlówki), nieliniowe (UPS-y, falowniki, urządzenia komputerowe)
 • sposób podłączania odbiorników po przełączeniu na zasilanie z agregatu (ręczne, automatyczne jednoczesne, automatyczne z opóźnieniami)
 • planowana rezerwa mocy
Dodatkowo do doboru automatyki agregatu potrzebne są poniższe informacje:
 • rodzaj rozruchu: ręczny czy automatyczny
 • współpraca z SZR-em
 • opcja monitoringu

Niewłaściwy dobór mocy agregatu może spowodować, że agregat nie pokryje zapotrzebowania mocy odbiorników i będzie skutkować nieuzasadnionymi wyłączeniami awaryjnymi przez urządzenia zabezpieczające agregatu.

W skrajnych przypadkach niewłaściwy dobór może spowodować uszkodzenie prądnicy agregatu – przeciążenie przewodu neutralnego wskutek nieuwzględnienia równomierności obciążenia faz agregatu trójfazowego przez odbiorniki jednofazowe lub nieparzystych składowych harmonicznych przy odbiornikach nieliniowych.

Dobór SZR-a:

Dane potrzebne do właściwego doboru układu SZR:

 • moc odbiorników zasilanych z sieci
 • moc odbiorników zasilanych z agregatu
 • tryb przełączania: ręczny czy automatyczny
 • rodzaj sterowania: własne czy zewnętrzne (sterownik agregatu)
 • sposób podłączania odbiorników po przełączeniu na zasilanie z agregatu (ręczne, automatyczne jednoczesne, automatyczne z opóźnieniami)

Stały i prężny rozwój firmy oraz coraz szersza oferta asortymentu motywuje nas do ciągłego rozwoju i umacniania relacji z naszymi partnerami biznesowymi.