Menu Zamknij

Baza Wiedzy

Prezentujemy zbiór najważniejszych pojęć z zakresu agregatów prądotwórczych i urządzeń specjalnych oferowanych przez naszą firmę. Przygotowaliśmy go aby pomóc zaznajomić się z terminologią, i najważniejszymi pojęciami niezbędnymi przy wyborze urządzenia odpowiedniego dla potrzeb.

Znajdziesz tu najważniejsze pojęcia i objaśnienie najczęściej używanych skrótów, np. co to jest AVR i SZR. Przypominamy, jak rozróżnić moc czynną od mocy pozornej agregatu. Dowiesz się także jak dzielimy prądnice zabudowane w agregatach prądotwórczych produkcji firmy Agregaty Pex-Pool Plus.

Wyjaśniamy skróty stosowane w nazwach produktów, dzięki czemu ułatwiamy rozeznanie się w oferowanych wersjach i standardach wyposażenia.

Słowniczek pojęć  

AVR – Automatic Voltage Regulator – urządzenie elektroniczne którego zadaniem jest utrzymanie napięcia wyjściowego agregatu na stałym i niezmiennym poziomie, bez skoków lub spadków napięcia, niezależnie od obciążenia.

IP – Index of Protection – Współczynnik Ochrony. IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza oznacza ochronę przed ciałami stałymi, podczas gdy druga odpowiada za ochronę przed cieczami.

I tak np. oznaczenie IP44 świadczy o tym, że sprzęt jest chroniony przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm, a jednocześnie zapewniona jest ochrona przed cieczą bryzgającą ze wszystkich kierunków.

Pełne zestawienie współczynników poniżej:

  • IP00 – Brak ochrony przed ciałami stałymi oraz brak ochrony przed cieczami.
  • IP11 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 50 mm oraz ochrona przed cieczą pionowo spadającą.
  • IP22 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm oraz ochrona przed cieczą spadającą jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni.
  • IP33 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 2.5 mm oraz ochrona przed cieczami, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni
  • IP44 – Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm, ochrona przed cieczami bryzgającymi ze wszystkich kierunków.
  • IP55 – Ograniczona ochrona przed ciałami stałymi wielkości kurzu oraz ochrona przed cieczami w postaci strumienia.
  • IP66 – Pełna ochrona przed kurzem oraz ochrona przed cieczami w postaci SILNEGO strumienia.
  • IP67 – Pełna ochrona przed kurzem oraz ochrona przed efektami tymczasowego – trwającego do 30 minut – zanurzenia w cieczy na głębokości od 15 cm do 1 m.
  • IP68 – Zapewniona jest pełna ochrona przed kurzem – pyłoszczelność a także ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w cieczy pod ciśnieniem.

Pn – Moc czynna agregatu – podawana w KW, przy znamionowym współczynniku mocy cos φ.

Sn – Moc pozorna agregatu – podawana w kVA. Moc agregatu podawana jest przy założeniu że temperatura otoczenia wynosi 40 stopni C i wysokości 1000 m n.p.m. Przy wyższej temperaturze i wysokości należy uwzględniać współczynniki zmniejszające moc znamionową agregatu.

Prądnica samowzbudna – z regulatorem AVR typu SHUNT. Prądnice tego rodzaju są tańsze, samozabezpieczające – prąd spada prawie do zera przy zwarciu symetrycznym. Mają również małą przeciążalność rozruchową i zwarciową (prąd zwarciowy nie wyłączy zabezpieczenia głównego prądnicy).

W nowoczesnych prądnicach wykorzystywane są „samo wzbudzające się“ magnesy. Oznacza to, że prąd wymagany do utworzenia pola elektromagnetycznego jest generowana w samej prądnicy. W ten sposób prądnica może wytwarzać prąd elektryczny bez konieczności dostarczania energii innej niż ta, która jest zapewniana przez źródło napędu.

Prądnica obcowzbudna – z regulatorem typu AREP lub PMG. Prądnice tego typu są droższe, posiadają przeciążalność do 3xIn przez 10s. Nadają się tym samym do rozruchu silników, do zasilania obciążeń nieliniowych jak UPS-y, falowniki. Potrzebują odpowiednich wyłączników zabezpieczających prądnicę.

Prądnica bezszczotkowa – prądnica w której nie jest wymagany żaden kontakt z wirującymi częściami, aby przekazywać energię elektryczną pomiędzy elementami. Szczotki, które są używane w silnikach, zużywają się, a kontrolowanie ich stanu na bieżąco jest utrudnione, lub nawet niemożliwe. Zatem – agregat prądotwórczy wykorzystujący szczotki nie spełnia standardów niezawodności wymaganych dla operacji o znaczeniu krytycznym.

Praca równoległa agregatów – pozwala na lepsze wykorzystanie mocy agregatów przy dużym zmiennym obciążeniu. Wymaga zastosowania silnika spalinowego z odpowiednim elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej, prądnicy z systemem AVR-em do pracy równoległej oraz układu sterowania pracą równoległą

PRP – (Prime Power) – moc szczytowa przy pracy ciągłej – definiowana jako maksymalna moc jaka agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć podczas pracy ciągłej pod zmiennym obciążeniem przez nieograniczoną liczbę godzin w ciągu roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresów serwisowych. Średnie obciążenie w czasie 24 godzin nie powinno przekroczyć 70 % mocy znamionowej. Dopuszczalne jest przeciążenie w wysokości 10 % przez 1 godzinę na każde 12 godzin.

Za prawidłowo dobraną moc agregatu uważa się moc średniego obciążenia nieprzekraczającą 70-85% nominalnej mocy PRP podawanej w katalogu producenta.

LTP – (Stand By) – moc ograniczona czasowo przy pracy dorywczej, moc maksymalna – definiowana jako maksymalna moc jaka agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć przez maksymalnie 500 godzin w ciągu roku (z czego nie więcej niż 200 godzin w trybie ciągłym) w ustalonych warunkach przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresów serwisowych. Jakiekolwiek obciążanie ponad LTP jest niedopuszczalne.

Moc LTP ( Stand By) przewyższająca o 10 % moc PRP jest marginesem mocy urządzenia przeznaczonym na pokonanie wszelkich uderzeń obciążenia w trakcie stanów nieustalonych, przełączeń, rozruchów itp.

SZR – układ Samoczynnego Załączenia Rezerwy zasilania – przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania. W wyniku pobudzenia podnapięciowego może sterować przełączeniami źródeł zasilania przy przerwach w zasilaniu trwających dłużej niż określony czas, np. 1 sekundę.

SUPK – Samopoziomujący Układ Podnoszenia Kontenera – umożliwia szybki i łatwy rozładunek/załadunek kontenera, jak i jego wypoziomowanie w trudnym terenie.

Współczynnik mocy cos φ – określa kąt, o który prąd spóźnia się z napięciem (obciążenie indukcyjne) lub wyprzedza napięcie (obciążenie pojemnościowe). Dla agregatów 3-fazowych znamionowy cos φ = 0,8 a dla agregatów 1-fazowych cos φ = 1,0.

 
Wyjaśnienie skrótów nazw Zespołów prądotwórczych  

ZPP – Zespół prądotwórczy z silnikiem chłodzonym powietrzem

ZPW – Zespół prądotwórczy z silnikiem chłodzonym cieczą

GPW – Generator z silnikiem chłodzonym cieczą (cywilny)

B – Silnik zasilany Benzyną Bezołowiową

D – Silnik zasilany Olejem Napędowym

J – Agregat 1-fazowy

T – Agregat 3-fazowy

R – Ręczny rozruch silnika

E – Elektryczny rozruch silnika

O – Zabudowa ramowa Agregatu – Otwarta

Z – Zabudowa Agregatu Zamknięta

GPW 100 BO – seria GreenLine

GPW – Generator prądotwórczy chłodzony cieczą

100 – Moc znamionowa w kVA

B – Silnik BAUDOUIN (M – Silnik MITSUBISHI itp.)

O – wersja otwarta (opcjonalnie Z – wersja zabudowana)

PEX 7003 HER

PEX – Generator prądotwórczy serii PEX

7003 – Pierwsze dwie cyfry(lub 3 w kodzie pięciocyfrowym) – to moc w kVA (70 w 7003 – to 7,0 kVA, 160 w 16003 – to 16,0 kVA), druga cyfra od tyłu – Klasa ochrony IP prądnicy, (gdzie 0 znaczy IP 23, 4 znaczy IP 54), piersza cyfra od tyłu oznacza uklad zasilania (1 – jednofazowy, 3 – trójfazowy)

HER – 1 litera to producent silnika (H – Honda, V – Vanguard, Y – Yanmar, K – Kipor), druga litera typ rozruchu (E – elektryczny, R – Ręczny), trzecia, opcjonalna litera R oznacza występowanie w modelu automatyki AVR

PEX S220 HE

PEX S – Agregat spawalniczy serii PEX

220 – prąd spawania (w Amperach: 220 A, 300 A).

HE – 1 litera to producent silnika (H – Honda, V – Vanguard, Y – Yanmar, K – Kipor), druga litera typ rozruchu (E – elektryczny, R – Ręczny).