Menu Zamknij

ZNMP

ZNMP Kosodrzewina czyli Zestaw Narzędzi do Mechanizacji Prac przy budowie wiaduktów i mostów to koncepcja na bazie kontenera typu 1C (20-stopowego).

Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych RP i w pozycji marszowej może być przewożony samochodami ciężarowymi, wagonami kolejowymi, transportem morskim lub transportem lotniczym.

ZNMP KOSODRZEWINA składa się z dwóch podstawowych komponentów:

  • kontenera,
  • zespołu traka.